Moje kwalifikacje i osiągnięcia naukowe 


1992 – 1997
Uniwersytet Gdański,
Wydział Filologiczno – Historyczny
Katedra Skandynawistyki
- języki wiodące:
szwedzki – poziom ‘ Proficiency ‘
- ocena bardzo dobra
angielski – poziom ‘ Proficiency ‘
- ocena bardzo dobra
- język dodatkowy: norweski

1993 – 1994
Nagroda Rektora I Stopnia za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

1994 – 1995
Nagroda Rektora I Stopnia za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

VII-VIII 1995
Zaawansowany Kurs Języka Szwedzkiego dla studentów, nauczycieli i osób doktoryzujących się w Tjorn, Szwecja

1998 – 1999
Politechnika Gdańska , Wydział Zarządzania i Ekonomii, Podyplomowe Studium Prawno - Menedżerskie

2000
Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Macmillan Polska

2004
Uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka szwedzkiego (Numer tłumacza: TP/4085/05)

2010
Uzyskanie certifikatu Proficiency in English (CPE) z Cambridge University.
Oficjalny dyplom potwierdzający profesjonalną znajomość i umiejętność wszechstronnego posługiwania się językiem angielskim.

Offline Website Creator