DOWODY REJESTRACYJNE

Tłumaczenia dokumentów pojazdów sprowadzanych ze Szwecji - samochody / motocykle / traktory / przyczepy / naczepy i inne.

Osoby sprowadzające pojazdy ze Szwecji winne posiadać obie części dowodu rejestracyjnego oraz umowę kupna-sprzedaży pojazdu lub fakturę zakupu pojazdu.

Bardzo proszę o przesłanie skanów bądź zdjęć obu stron posiadanych dokumentów (szwedzki dowód rejestracyjny składa się z dwóch części - niebieskej DEL 1 i żółtej DEL 2)

Koszt tłumaczenia kompletu dokumentów rejestracyjnych pojazdu (niebieska i żółta część) wynosi 140 zł. 

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu może być spisana odręcznie bądź na specjalnych formularzach. Proszę upewnić się czy zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące nabywcy i sprzedawcy pojazdu oraz danych samego pojazdu takich jak numer rejestracyjny czy numer nadwozia VIN.

Wszystkie dokumenty można dostarczać i odbierać osobiście lub przesłać listem poleconym / kurierem, bądź w formie elektronicznej (e-mail).

W przypadku tłumaczeń zlecanych i odsyłanych drogą korespondencyjną, proszę, po ustaleniu kosztów tłumaczenia, dokonać przelewu na podane w mailu konto bankowe, a następnie przesłać e-mail zawierający potwierdzenie dokonania przelewu.  To jest podstawą do rozpoczęcia tłumaczenia.

Przetłumaczone dokumenty odsyłam zgodnie z życzeniem zamawiającego poleconym listem priorytetowym lub zwykłym priorytetem.
Klient może także sam zamówić przesyłkę kurierską i przesłać mi list przewozowy.

Web Design Program